Ve spolupráci s odborníky jsme pro Vás připravili informační kampaň, jejíž cílem je odpovědět Vám na nejčastější otázky spojené s problémem zvaným celulitida.

Jak je to s různými přístroji a metodami na odstranění celulitidy?

O různých přístrojích na léčbu a odstranění celulitidy částečně informuje tabulka výše. Nyní bych přiblížila princip působení nejpoužívanějších přístrojů a prostředků.

LPG ošetření – ošetření probíhá nasazením speciálního prádla a masáží speciální hlavicí přes jmenované prádlo (jedná se o jakési „body“ s delší nohavičkou). Hlavice nasaje kožní řasu mezi válečky a různé aplikátory. Jedná se vlastně o speciální podtlakovou masáž, která má vliv na prokrvení tkáně a rekonstrukci podkožního vaziva. Metoda zrychluje metabolismus v podkoží a podkožní tukové tkáni, čímž dochází ke sjednocení nerovnoměrně zvětšených tukových buněk. Ošetření vyžaduje pravidelné opakování a řeší zejména rozvolněné podkožní vazivo, nedostatečné prokrvení a zadržování tekutin v tkáních.

Kavitační liposukce – jedná se o kontaktní ošetření nízkofrekvenčním ultrazvukem (28 – 40 kHz). Při působení nízkofrekvenčního ultrazvuku vznikají v tukových buňkách mikrobubliny. Vlivem tohoto efektu je částečně vyprázdněn obsah tukových buněk do mezibuněčných prostor. V ošetřované lokalitě probíhá mikromasáž, podkožní tkáň se zahřívá. Vlivem mikromasáže, tepelného efektu a působení na tukovou buňku dochází k rekonstrukci podkožního vaziva, sjednocení nepravidelného zvětšení tukových buněk, okysličení tkáně a detoxikaci, prokrvení ošetřované partie. Metoda není primárně určena pro léčbu a odstranění celulitidy, má však pozitivní vliv na zlepšení jejich projevů. Efekt lze sledovat ihned po terapii. Po několika návštěvách se efekt prohlubuje, výsledky jsou trvalejší.

Radiofrekvenční lipolýza – ošetření probíhá obdobně, jako kavitační liposukce. Do podkoží však vstupuje vysokofrekvenční ultrazvuk. Při působení vysokofrekvenčního ultrazvuku je rozhodující tepelný efekt, který vzniká v podkoží. Vlivem uvolněné energie se obsah tukových buněk dostává do mezibuněčných prostor, tukové buňky se zmenšují. Velmi pozitivní vliv má ošetření na kůži, kde dochází k obnově syntézy kolagenu, čímž se kůže a podkoží stává pevnějším a pružnějším. Při aplikaci dochází ke sjednocení nepravidelně zvětšených tukových buněk, okysličení, zrychlení metabolismu, detoxikaci a prokrvení tkáně. Metoda není původně určena k léčbě a odstranění celulitidy. Efekt lze sledovat ihned po ošetření. Po několika terapiích se efekt prohlubuje, výsledek je trvalejší a patrnější. Ošetřením lze projevy celulitidy minimalizovat. K vyléčení vyšších stupňů celulitidy metoda sama nestačí.

Injekční lipolýza – tenkou jehlou je do podkožní tukové tkáně aplikována látka (obvykle zpracovaný výtažek ze sojových bobů), která startuje štěpení tuku – lipolýzu. Uvolněný tuk by měl být dále tělem zpracován a přirozenými procesy z těla odstraněn. Metoda není určena k léčbě a odstranění celulitidy. Zrychlením metabolismu a štěpením tuku však může ke zmírnění projevů pomoci. Jediná aplikace je nedostačující, je nutno opakovat proces až 6x. Řada klientů po několika návštěvách a mírném dosaženém efektu již metodu nevyhledá.

Klasická liposukce – slouží ke zmenšení objemu problematických partií a tukových polštářů. Vliv na zmírnění celulitidy nemá. Trauma podkoží po provedení zákroku invazivní technikou může celulitidu zhoršit. Existují různé varianty liposukce – mikrojehličková, laserová, vibrační atd. U invazivní laserové liposukce se uvádí zmírnění projevů celulitidy. Tento fakt není ověřen.

Skořicové zábaly – aktivní látky vstupují do podkoží, kde zrychlují metabolismus a zlepšují prokrvení. Významný je prohřívací efekt. U skořicového zábalu je nevýhodou nutnost pravidelné aplikace. S úspěchem je možno skořicové zábaly aplikovat v rámci domácí péče a při prevenci vzniku celulitidy. Jedná se o dílčí a účinnou metodu léčby a odstranění celulitidy.

Magic Wrap – detoxikační, léčebný a zeštíhlující celotělový zábal. Klient je zabalen do bandáží namočených v suspenzi, která je složena z vody a oceánického jílu. Látky obsažené v oceánickém jílu zrychlují metabolismus, spalují tuk, dodávají chybějící stopové prvky, prohřívají tkáň. Po aplikaci se zrychluje metabolismus v podkoží, významný je detoxikační efekt. Magic Wrap zlepšuje drenáž lymfatické tekutiny a napomáhá při sjednocení nepravidelně zvětšených tukových buněk. Vzhledem k mnoha pozitivním účinkům lze zábal Magic Wrap vnímat jako komplexní metodu léčby a odstranění celulitidy. Pro okamžitou ztrátu až 30 obvodových centimetrů po proceduře je zábal Magic Wrap používán pro rychlé modelování (před svatbou, narozeninami, dovolenou atd.).

Ostatní anticelulitidní zábaly – zábaly kombinující vždy několik léčivých látek, které mají pozitivní vliv na podkoží, zrychlují metabolismus a zlepšují prokrvení. Obvykle jsou kombinovány s masáží a peelingem pro lepší vstup aktivních látek do podkoží. Zábaly se doporučuje aplikovat v pravidelných intervalech.

Laserová lipolýza – je primárně určena k rychlému zeštíhlení problematických lokalit. Vlivem laserových paprsků dochází k řadě procesů v tukové buňce. Tuková buňka po ošetření ztrácí část svého obsahu a zmenšuje se. Ošetřením lze krátkodobě zeštíhlet problematické partie. Vliv na celulitidu lze sledovat ve sjednocení nepravidelně zvětšených tukových buněk a zrychlení metabolismu v podkoží. Pro dosažení výrazného efektu je možno metodu aplikovat i několikrát týdně. Vliv na celulitidu je druhotný.

Ruční lymfatická masáž – je metoda sloužící k podpoře lymfatického systému. Jemnou masáží celého těla je lymfatická tekutina posunována k lymfatickým uzlinám, kde je dále zpracována. Jako dílčí metoda léčby celulitidy slouží k urychlení lymfatické drenáže a podpoře přirozených detoxikačních procesů těla. Vyžaduje pravidelné opakování, je časově a finančně poměrně náročná. Může být prováděna výhradně odborníky, nejlépe pod přímým dohledem lékaře.

Strojová lymfatická masáž – je metoda sloužící k podpoře lymfatického systému. Vlivem střídání přetlaku a uvolnění tlaku v jednotlivých komorách speciálních návleků je lymfatická tekutina posunována z kapilár k lymfatickým uzlinám. Jelikož jsou významně zatíženy spádové uzliny ošetřovaných oblastí, je nutné, aby bylo provedeno jejich odborné vyprázdnění. Bez tohoto úkonu se stává ošetření riskantním. Velmi často tento úkon vídám v salonech, kde ošetření neprovádí odborný personál. Metoda vyžaduje pravidelné opakování. Cílem je zrychlení lymfatické drenáže a podpora přirozených detoxikačních procesů těla. Jak přístrojová, tak i ruční lymfatická masáž, byly primárně používány pro pacienty s problematickou drenáží lymfatické tekutiny (lymfedém, pacienti upoutání na lůžko, po radioterapii, ablaci atd.). Obě metody jsou tedy primárně rehabilitační a k léčbě celulitidy využívány druhotně.

Vacushape – jedná se o rotoped, či jiný trenažér uzavřený v kapsli, kde je při aerobní aktivitě (tréninku) odsáván vzduch a vytvářen podtlak. Vlivem podtlaku má docházet k rychlejšímu spalování tuků, lepšímu prokrvení a zrychlení metabolismu. Podtlak rovněž slibuje zkrácení efektivní doby tréninku. Cvičení na přístroji je doporučováno pravidelně několikrát týdně. Vlivem fyzické aktivity, zrychleného metabolismu a lepšího prokrvení dochází k pozitivnímu ovlivnění celulitidy. Jedná se o dílčí metodu, která celulitidu sice zcela neodstraní, ale má pozitivní vliv v prevenci proti vzniku a návratu celulitidy.

Vakuová terapie - podtlak vytvářený speciálními ocelovými hlavicemi nebo velkými baňkami – baňky či hlavice jsou používány na problematické partie těla a slouží k prokrvení svalů, zrychlení krevního oběhu, zbavují tělo toxinů a regenerují pokožku. Terapie má pozitivní vliv na zrychlení metabolismu tukové tkáně, čímž výrazně urychluje proces spalování tuků z problematických partií. Aplikaci lze provést téměř na všechny problematické partie těla, nejčastěji břicho a stehna. Terapie je srovnatelná s LPG ošetřením bez nutnosti pořizovat speciální prádlo. Opakování je doporučeno v zahajovací dávce 3 až 6 ošetření, následně lze ošetření opakovat 1x měsíčně pro udržení efektu. Vakuová terapie je s úspěchem používána ve fyzioterapii k léčbě některých svalových onemocnění.

Ruční anticelulitidní masáže – kombinují obvykle techniky ruční lymfatické masáže s aplikací speciálních léčivých látek. Metoda je aplikována na celulitidou postižené oblasti, její účinky jsou obdobné, jako u lymfatické masáže. S aplikací zábalu se jedná o jednu z komplexních metod léčby a odstranění celulitidy. Dlouhodobě se doporučují dvě sezení měsíčně. Vzhled celulitidy je krátkodobě zlepšen. Pro udržení je proceduru nutno opakovat.

Kryolipolýza – je metoda podchlazení tukové řasy problematické partie. Vlivem nízkých teplot dochází ke krystalizaci lipidů v tukové buňce, která následně pozvolna odumírá. Odumření tukové buňky je spuštěno apoptózu – přirozeným procesem odstranění nežádoucích či opotřebovaných buněk. Výrobci deklarují pozitivní vliv na celulitidu. V ošetřované tkáni se zrychluje metabolismus, zlepšuje prokrvení a okysličení. Kryolipolýza není určena k řešení celulitidy, kterou však může zlepšit. Každou problematickou partii je možno ošetřit max. 3x. S každou další aplikací se snižuje odolnost tkáně a může dojít k poškození. Kryolipolýza patří do rukou profesionálů a měla by být prováděna výhradně pod dohledem lékaře. Další informace o kryolipolýze naleznete v rozsáhlé informační kampani a poradně zde.

Doplňky výživy, čaje, krémy, masážní pomůcky – slouží ke zrychlení metabolismu, detoxikaci těla, spalování tuku atd. Jejich použití je vhodné konzultovat s odborníkem. Některé prostředky tohoto charakteru jsou vhodné pro domácí péči či jako preventivní prostředek. Některé nejsou účinné. Konzultujte se svým terapeutem, které prostředky vám pomohou a které naopak mohou uškodit či nejsou účinné. Pro ty z vás, kteří chtějí konzultovat vhodnost jednotlivých prostředků pro domácí péči, jsem k dispozici na tel.: 776 883 422. Další kontakty naleznete zde (KAMASlim & Young Clinic).

Komplexní programy – jsou programy, resp. balíčky služeb, které kombinují moderní efektivní metody, které působí na jednotlivé příčiny vzniku celulitidy. Ve spolupráci s lékaři, lymfo terapeuty a výživovými specialisty jsem sestavila program, který jsem nazvala Intenzivní anticelulitidní péče. Program tohoto typu naleznete na jako jediné klinice v ČR v KAMASlim & Young Clinic. Vzhledem k tomu, že výborných efektů je dosahováno ihned, není zapotřebí jej pravidelně opakovat. Jedná se o skutečně úspornou startovací variantu. Následně již obvykle (dle stupně celulitidy) postačí domácí péče.

Poznámka: Ráda bych tímto poděkovala lékařům, sestřičkám a výživovým specialistům, kteří se na sestavení metody a tvorbě postupů podíleli.

V posledních několika měsících se mluví o ošetření celulitidy rázovou vlnou. Tato metoda je primárně určena k rehabilitacím, odkud také modifikovaná přichází do oblasti péče o tělo. Její význam v boji proti celulitidě shledávám v narušení podkožního vaziva, které se následně vlivem rekonstrukce vaziva vyrovnává. Obdobného efektu dosahují klienti po aplikaci pulzního ultrazvuku o frekvenci 28 kHz (sbíječky). Vhledem k nedostatku zkušeností s daným ošetřením a jednoduché substituci pulzní sbíječkou, doposud metodu do praxe nezavadím. Zájemcům o tuto metodu garantuji stejný efekt při použití již zmiňované pulzní sbíječky (ultrazvuku o frekvenci 28 kHz v pulzním režimu).

Mohlo by Vás zajímat: